Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Výsledky zápisu do MŠ.docx

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY ke stažení zde:

        pdf.png                              pdf.png                                pdf.png

ŽÁDOST O PŘIJETÍ -      -ZÁPIS (k předškol. vzdělaní 21-22)-     - POTVRZENÍ OČKOVÁNÍ-

 

Žádost o přijetí a Potvrzení o očkování lze také vyzvednout z obálky na vchodových dveřích v MŠ !!!

 

V souladu s § 34 a 34a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění stanovuji zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 včetně kritérií pro přijetí na období od pondělí 3. dopátku 7. května 2021.

Současně zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu:

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Lipovec proběhne v období od 3. do 7. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

K úspěšnému zapsání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je nutné:

• Stáhnout, vytisknout a vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (www.mslipovec.estranky.cz).

• Žádost si můžete také vyzvednout z obálky umístěné na vchodových dveřích MŠ.

Žádost podepsat (stačí jedním ze zákonných zástupců).

Přiložit kopii rodného listu dítěte v papírové podobě (prostá kopie), v digitální podobě (sken, fotografie).

Přiložit: Potvrzení o řádném očkování dítěte potvrzené praktickým dětským lékařem

(netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Vyplněnou a podepsanou žádost + kopii rodného listu + potvrzení o řádném očkovánídoručit jedním z následujících způsobů:

- do datové schránky školy,

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email),

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

- do schránky MŠ,

- osobním podáním v MŠ

• Termín pro doručení výše uvedených dokumentů je 3. – 7. května 2021.

• Do třiceti dnů po skončení termínu zápisu informuje škola zákonného zástupce o přijetí/nepřijetí žáka a způsobu předání rozhodnutí. (Prosíme o přesné uvedení kontaktních údajů na žádosti)

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Lipovec

Pokud by počet stávajících a přihlášených dětí přesáhl maximální stanovenou kapacitu, stanovuji pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole následující kritéria:

Dítě, které nejpozději před 1. 9. 2021 dosáhne tří let věku a které má trvalý pobyt v obci Lipovec(§ 34 odst. 3). Tyto děti budou seřazeny v pořadí dle věku od nejstaršího po nejmladší. V případě stejného data narození jsou děti seřazeny dle příjmení a dále pak jména, s předností dítěte dle abecedního pořadí.

Pokud po přijetí všech uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další děti, a to podle následujících kritérií:

  1. Věk dítěte - od nejstaršího po nejmladší. V případě stejného data narození jsou děti seřazeny dle příjmení a dále pak jména, s předností dítěte dle abecedního pořadí.
  2. Sourozenec dítěte se účastní předškolního vzdělávání nebo plní povinnou školní docházku v naší škole.
  3. Los

V případě nejasností a dotazů je možno telefonovat na číslo 516 445 190, 731790173

 

V Lipovci dne 30. 3. 2021

Mgr. Tomáš Vintr, v. r.

ředitel školy