Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční limit děti MŠ od ledna 2022.doc

Vedoucí školní jídelny:

Helena Hrubá, kancelář v 1. patře budovy ZŠ Lipovec

E-mail: jidelna.lipovec@centrum.cz

mobilní tel: 725 760 788

telefon: 516 445 318

 

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 12:00

Středa                                      - 11:00 - 15:00  

 

Kuchařka v mateřské školce: Zuzana Staňková

 • Od 1.9.2014 přechází stravovna při ZŠ (spadá sem i MŠ) na nový způsob placení stravného, a to na placení z bankovního účtu. V praxi to znamená, že si zřídíte trvalý příkaz k úhradě na fixní částku (stanoví se dle věku strávníka a je uvedena v těchto pokynech). V případě, že máte víc dětí, jednotlivé částky sečtěte a do zprávy pro příjemce uvedete příjmení a jména dětí, přičtěte i školkovné, které činí pro letošní školní rok 300,- Kč.
 • První  platbu očekáváme již v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu. Platba musí proběhnout do 20.dne v měsíci, jinak dítěti nebude vydána strava. Vyúčtování stravného bude provedeno 1x ročně, a to k 30.6. Každé dítě má vlastní variabilní symbol. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemá Vaše dítě variabilní symbol, sdělí Vám jej vedoucí stravování. Na konci 2. pololetí dostanete informaci o přeplatku či nedoplatku, který zašleme na vámi uvedený e-mail na přihlášce ke stravování. Přeplatky vám budou vráceny pouze na požádání, jinak se převedou do druhého pololetí. Přeplatky k 15.7.  budou vráceny na účet automaticky, aby se nový školní rok začal s nulovými konty strávníků. Nedoplatky musíte uhradit z Vašeho účtu mimořádnou splátkou.
 • Číslo účtu školy: 2001650071/2010
 • Výše zálohy MŠ 700,-Kč
 • Veškeré absence musí být nahlášeny den předem do 13:00 hodin nebo daný den do 8.00 hodin na tel. č. 516 445 190, 731 790 173. V případě nemoci si první jídlo můžete odnést v jídlonosiči, další dny se podle zákona odhlašují, protože dítě nemá nárok na dotovanou stravu v době nemoci.
 • Dle vyhlášky 107/2007 se změnily finanční limity pro nákup potravin i zařazení dětí do stravovací skupiny a to podle data narození. Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce 7 roků k 31.8. je zařazeno do vyšší skupiny.
 • Dítě, které v době odpolední svačiny není ve škole, nemá na svačinu nárok!

Cena potravin pro jednotlivé kategorie:

- od 3 do 6 let

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 18,- Kč
 • svačinka 9,- Kč

- 7 roků

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 25,- Kč
 • svačinka 9,- Kč

Dítě má podle zákona č. 561/2004 Sb., Školní zákon, i podle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování právo na školní stravování. Zároveň ale jeho zákonný zástupce má povinnost dle vyhlášky o školním stravování uhradit stanovenou částku v určeném čase. Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, vedoucí jídelny pošle upomínku zákonným zástupcům.