Jdi na obsah Jdi na menu
 


Distanční vzdělávání

PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Distanční vzdělávání

Dle školského zákona č. 516/2004 Sb., v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících důvodů:

  1. Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení
  2. Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  3. Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel zdravotních služeb.

Z nařízení Vlády ČR, na základě přijatého krizového opatření, byly mateřské školy plošně uzavřeny, a proto přecházíme od 1.3. 2021 k distančnímu vzdělávání.

Doporučení pro mateřské školy dle Metodiky MŠMT:

  • U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů
  • Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.
  • Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

                                                                                           

Způsob distančního vzdělávání v naší MŠ – dětem budou zasílány pracovní úkoly a aktivity na email zákonného zástupce. V případě, že rodiče nemají email, vyzvednou si úkoly v dohodnutém čase v mateřské škole.

Učivo budeme posílat každé pondělí v dopoledních hodinách.

Zadané úkoly musí být zpětně učitelkou slovně hodnoceny. Pracovní listy, které vám zašleme, prosím po jejich vypracování vhoďte na konci týdne do schránky mateřské školy. Pracovní sešity Kuliferda učitelky zhodnotí po skončení distančního vzdělávání. PS Kuliferda si vyzvedněte ve středu 3.3. 2021 od 10:00 do 11:30 ve školce. Pokud vám daný termín nevyhovuje, kontaktujte nás.

Vzdělání probíhá v souladu se ŠVP naší mateřské školy.

Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčasnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno. Omluvenku zašlete na email ms.lipovec@seznam.cz.

Milí rodiče, pokud budete potřebovat jakoukoliv podporu při plnění zadaných úkolů, neváhejte a konzultujte vše se svými učitelkami prostřednictvím emailu ms.lipovec@seznam.cz nebo na tel. MŠ 731 790 173.

                                                                            Přejeme všem pevné zdraví a zvládnutí aktuální nelehké situace.